Sendikàn’ny mpitsara : Mitaky fahaleovantena hampiverina ny fahatokian’ny olona azy ve sa ho an’ny tombontsoany manokana

MH 11:15:00 editorial
img

Zo fototra ananan’ny mpiasa ny mitokona, ary voasoratra mazava ao anatin’ny lalàm-panorenana andininy faha 33 izany fa zon’ny olona mpiasa  koa ny tsy mandray anjara amin’ny fitokonana. Ny fitokonana koa tsy midika fisakanana ny fahafahan’ny hafa tsy hivezivezy ary hanao izay tokony hataony. Raha hitokona ny mpitsara tarihin’ny sendikà #SMM sy ny mpirakidraharaha dia zony tanteraka izany fa tsy ny vavahadin’ny Fitsaràna izay manao raharaha ho an’ny olon-tsotra no hidiny rojovy. Be ny raharaha ilain’ny olona atao eny amin’ny Fitsarana na fikarakarana taratasy io na raharaha fifampitoriana. Noho izany ny filohan’ny Fitsaràna ambaratonga voalohany mihitsy no nandefa vadintany hamaha ilay rojovy izay nanakana ny olona tsy afa-miditra tao amin’ny #Fitsaràna omaly. Fepetra noraisina satria nisy mpiasa niasa tao ary maro ny olona nila raharaha teny an-toerana.

Ny fahalalahana manao asa tsy an-teritery fa amin’ny fahaleovantena no lazain’ny SMM fa anisan’ny votoatin’ny fitokonana ary anton’ny fihaonany tamin’ny ministra tompon’andraikitra, tsara mihitsy raha mahaleo tena amin’ny asany izy ireo, nefa ny zava-misy ankehitriny dia tsy mahatoky ny fitsaràna sy ny mpitsara ny olona ka aleony manao fitsaram-bahoaka, izay voavaly eny ho eo. Tsy mahafa-po ny olona ny fomba fiasa sy ny didim-pitsarana mivoaka noho ny habetsaky ny kolikoly, kolikoly mandiso fanantenana ary mampamoy fo ny manan-draharaha ka nampidina ambany dia ambany ny taham-pahatokian’ny olona amin’ izany fitsaràna hitsara marina araka ny zava-misy. Marobe ireo mitaraina noho ny tsy rariny sy ny tsindry hazo lena noho ny tsy fananam-bola. Olana voalohany tokony hovahan’ny SMM ao anatin’izy samy mpitsara ny fahaleovantenany manoloana ny vola mandritra ny asa fitsaràny satria izany no anisan’ny mampaharary ny vahoaka. Mizàna tsindrianila izay tsy maneho mihitsy hoe tena fialofan’ny malahelo ary toerana hitadiavana ny marina ny lapan’ny Fitsaràna. Ka raha hahazo fahaleovantena hanao ny asany araka ny tokony ho izy ny mpitsara, moa ve dia hahaleo tena koa izy ireo hamoaka didy araka ny marina, rariny sy ny hitsiny tsy hisy tsindry volabe ? Vao tsy ela akory tao anatin’ny fitsaràna ny raharaha fakana an-keriny an’i Arnaud sy Annie dia efa nampametra-panontaniana ny olona hatrany ny nahafaka madiodio ilay mpitsara iray izay nahiana ho nandray anjara tamin’io raharaha io sy ireo olona hafa izay tena atidoha nikotrika. Tsy io ihany fa betsaka ny raharaha itakian’ny olona fitsaràna tsy mitongilana, mahaleo tena ary mamoaka didy araka ny marina.

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Addthis

Publicités